ATP Group, integrator de produse și sisteme pentru mobilitatea persoanelor și mărfurilor.

ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu S.C. ATP EXODUS S.R.L., cu sediul în comuna Recea, sat Recea, str. Sub Dura, nr. 4-5, județul Maramureș, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „Extindere hala, schimbare de destinatie din hala de depozitare in hala de productie si construire anexa”, propus a fi realizat in în comuna Recea, sat Sasar, str. Sub Dura, nr 4-5, județul Maramureș.

S.C. ATP EXODUS S.R.L., cu sediul în comuna Recea, sat Recea, str. Sub Dura, nr. 4-5, județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „Extindere hală, schimbare de destinație și construire anexe”, în comuna Recea, sat Recea, str. Sub Dura, nr. 4-5, județul Maramureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramureș, din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în zilele de luni – joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14 și la sediul beneficiarului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

S.C. ATP EXODUS S.R.L., cu sediul în comuna Recea, sat Recea, str. Sub Dura, nr. 4-5, judeţul Maramureş, titular al proiectului „Extindere hală, schimbare de destinație și construire anexe”, în comuna Recea, sat Recea, str. Sub Dura, nr. 4-5, judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, jud. Maramureş, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm. ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş.